privacy policy

Deze verklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens. Je bent vrij om het helemaal door te lezen. In het kort wil ik aangeven dat de eventuele gegevens die ik van je krijg bij mij in veilige handen zijn.

Ik respecteer de privacy van mijn coachee en bezoekers van mijn praktijk en draag er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u aan mij verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Onder persoonsgegevens vallen zowel uw naam en adresgegevens, als ook alle informatie die Gezinscoach Annelies van uw verkrijgt en alle informatie die wordt verzameld in het kader van de persoonlijke begeleiding.

Deze privacyverklaring is van toepassing als je de praktijk (Gezinscoach Annelies) bezoekt of je kind door mij wordt begeleid.

Mijn gegevens:
Annelies Teunissen
Gezinscoach Annelies
Kalverlaantje 12B
2157 PP Abbenes
06-10597131
info@gezinscoachannelies.nl
KvK-nummer: 73738387

Persoonsgegevens voor welke doeleinden:

Ik gebruik uw gegevens alleen om een goede dienstverlening aan u en uw kind te verzorgen, klachten in behandeling te nemen en fraude te voorkomen. Ik vraag alleen naar uw contactgegevens nadat u ja hebt gezegd om met mij te werken.

Onder de verwerking van de gegevens horen het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, als ook het afschermen, uitwisselen en vernietigen ervan.

Het intakeformulier verwerk ik voor de volgende doeleinden; inzicht krijgen in de problematieken die spelen m.b.t. de hulpvraag, verbanden leggen tussen de gegevens om u of uw kind op de juiste manier te kunnen begeleiden, zodat ik contact kan opnemen met u, scholen of andere instanties (altijd in overleg met u), voor het opstellen van factuur en zodat ik u op de hoogte kan stellen van de begeleiding tijdens een sessie en bij veranderingen. 

Ik verwerk alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor deze doeleinden en verstrek ze nooit zonder uw toestemming door aan derden.

Een enkele keer schrijf ik iets over de coachee op of bewaar ik iets wat gemaakt is tijdens een sessie. Ik bewaar dit in een afgesloten kast en ik ben de enige die weet waar de sleutel is verstopt.

Bewaren persoonsgegevens
Ik bewaar persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Uiteraard houd ik me aan de wettelijke en fiscale verplichtingen, zoals de plicht aan de belastingdienst (factuurgegevens 7 jaar bewaren).

Verder zal ik persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor het begeleiden bewaren. Na afloop wordt alles verwijderd en vernietigd. 

Persoonsgegevens die ik gebruik:
Om de doeleinden uit te voeren verwerk ik de volgende persoonsgegevens:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatums
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Beroep
– Schoolgegevens
– Diagnoses, bezochte ander instanties en aangeleverde gegevens naar aanleiding van het intakeformulier

U hebt ook rechten
Ik respecteer uw privacy sowieso vanuit mijn professionele ethiek. Wilt u weten welke persoonsgegevens ik heb verwerkt? Mag u mij altijd mailen of hierop aanspreken. Uiterlijk binnen vier weken krijgt u een reactie op het verzoek.

Zijn gegevens onjuist, onvolledig, niet ter zake dienend of op andere wijze in strijd met de AVG of andere wetgeving dan heb je het recht ze te corrigeren. Corrigeren houdt in verbeteren, aanvullen, verwijderen of afschermen van je persoonsgegevens.

Veiligheid

Persoonsgegevens zijn persoonlijk en moeten persoonlijk blijven. Ik vind het net zo belangrijk als u dat de persoonsgegevens niet op straat terecht komen of onrechtmatig worden verwerkt.

Ik pas alle mogelijke technische en organisatorische maatregelen toe om de persoonsgegevens veilig te verwerken. Om de persoonsgegevens te beveiligen gebruik ik beveiligingssoftware zoals een virusscanner en firewall, wachtwoorden voor elektronische systemen, een beveiligde internetverbinding, back-ups en automatische verwijdering van verouderde gegevens.

Facebook en LinkedIn

Op mijn website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken Facebook en LinkedIn. Deze knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door Facebook en LinkedIn zelf. Deze code plaatst onder meer een cookies. Lees hiervoor de privacyverklaring van Facebook en LinkedIn om te zien wat zij met de persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.